Dijkversterking IJsseldijk Zwolle – Olst

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst beschermt de stad Zwolle en Salland tegen overstromingen. Het waterschap is van plan om deze dijk te versterken, omdat deze niet meer aan de veiligheidsnorm voldoet.

Deze website beschrijft het voorstel voor dijkversterking per dijktraject en waarom deze wijze van versterken de voorkeur heeft. Het concept-Voorkeursalternatief beschrijft het ontwerp van de dijk op hoofdlijnen en wordt de komende jaren in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt.

Iedereen kan reageren op het concept-Voorkeursalternatief. Eind september 2019 neemt het waterschap een besluit over het Voorkeursalternatief voor dijkversterking.

Wat vindt u op deze website?

U vindt op deze website informatie over de verkenning naar versterking van de IJsseldijk Zwolle - Olst. De website bestaat uit vier onderdelen: 

  • Bekijk het voorstelvia deze pagina kunt u op de kaart het concept-voorkeursalternatief voor de dijkversterking bekijken. Per deeltraject vindt u informatie over ontwerp en effecten.
  • Verkenningenrapport: dit rapport geeft een toelichting op de ontwerpstappen en onderzoeken in de verkenningsfase en beschrijft het concept-voorkeursalternatief. U kunt het volledige rapport via deze pagina doornemen.
  • Onderzoeken: hier vindt u een samenvatting van de impact op de omgeving van het concept-voorkeursalternatief.
  • Extra informatie: op deze pagina leest u waar u meer informatie kunt vinden en kunt u verschillende onderzoeksrapporten downloaden.