Reageren op het concept-Voorkeursalternatief

We ontvangen graag uw reactie op het concept-voorkeursalternatief. We hebben ons best gedaan om een zorgvuldige afweging op te stellen. Hierbij hebben we alle belangen in beeld gebracht. Mochten er naar uw inzicht onderdelen ontbreken in deze onderbouwing, dan horen wij dit graag. U ontvangt voor de zomer een persoonlijk reactie met de wijze waarop we uw opmerkingen hebben verwerkt in het definitieve voorstel. Hier leest u hoe u uw reactie kunt geven.

Uw individuele vragen en opmerkingen kunt u ook bespreken tijdens de inloopbijeenkomsten. Voor eigenaren van percelen in het ruimtebeslag van het concept-VKA organiseren we ook een aparte bijeenkomst met informatie voor grondeigenaren. Meer informatie over het project IJsseldijk Zwolle - Olst vindt u op de projectwebsite.

Rapportages

De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken in de Verkenningsfase kunt u hieronder downloaden: