Onderzoeken

Op deze pagina vindt u een samenvatting van de impact op de omgeving per thema, door te klikken op de bijbehorende pictogrammen. Per thema leest u op hoofdlijnen tot welke effecten de onderzochte alternatieven kunnen leiden. Wilt u meer inzicht in de effecten van het concept-voorkeursalternatief per deeltraject, kijk dan op de kaart onder 'Bekijk het Voorkeursalternatief'. Wilt u meer gedetailleerde informatie per milieuthema, dan kunt u het complete milieueffectrapport en de bijbehorende onderzoeksrapporten downloaden via 'Meer informatie'.